Programmet Våre gater og plasser er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Etter en innledende fase i perioden 2012-2015 er det bestemt at programmet videreføres og styrkes i 2016-2020.

Hovedmålene er å bidra til økt bevissthet om gater og plassers betydning som sosial og offentlig arena, og bidra til utviklingen av nasjonale og internasjonale forbilder. Det legges vekt på å synliggjøre gater og plassers historiske betydning. Programmet strekker seg etter å bidra til en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutvikling. Tilpassing av byen til gange, sykkel, og offentlig transport, samt til universell utforming, er viktig i dette bildet.

Dette er gjort blant annet gjennom ulike bysamarbeid. Gjennom pilotperioden og utover er det utviklet materiale av ulik sort fra diverse aktører. Denne nettsiden er et digitalt arkiv hvor arbeid som er gjort i forbindelse med programmet Våre gater og plasser løftes frem. Målet er at arbeidet på denne måten er lett tilgjengelig og kan inspirere andre som jobber med utvikling av byer og byrom.

Arkivet eies av Riksantikvaren og Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Meninger og holdninger som fremkommer i hvert enkelt arbeid er forfatters egne. Faglige standpunkt og meninger som fremkommer i de ulike arbeidene er ikke nødvendigvis Riksantikvaren og Statens Vegvesen Vegdirektoratet sine. Mulighetsstudier og stedsanalyser er ikke vedtatte planer. Har du behov for å anvende materialet som presenteres må du ta kontakt med den rettighetshaver som er angitt i hvert enkelt tilfelle.

Facebooktopp