Torgliv

På torget møtes byens gater og folk. Der er det plass til prat og en pust i bakken. Man kan få unnagjort noen ærender, både planlagte og uplanlagte. Man kan treffe en gammel venn eller møte en mulig ny. Spise lunsjen på en benk mens en kikker på livet rundt seg. Ta sats på vei mot snødekte bakker eller skogssafari. Her viser vi et knippe ideer til ulike måter torget som byrom kan brukes og innredes.

Tekst og bilder: Gruppe 2, 3, og 6. Se navn nederst.

Kirketorget

2
Sommerstemning på Kirketorget. Sikt mot nord.
3
Kirketorget med nye bygg og fjerning av parkeringsplass. Torget er åpnet for blandet bruk.

4

Hva kan Kirketorget være?

 • En åpen festplass
 • En kobling til skisenteret via gondol
 • En formidler av historien og kulturen

Hvilke grep kan forme Kirketorget?

 • Bevare eksisterende form
 • Flyttbare møbler
 • Redusere parkering
 • Etablering av gondol

To nye bygg sørvest for torget bidrar som romskapende element og tilretteleggelse for næring. Vi foreslår blomsterhandel med mulighet for blomstermarked på torget. I tillegg foreslår vi kafé med mulighet for uteservering mot torg. Dette vil skape endret bruk av Kirketorget med mer menneskelig aktivitet.

Nord for Kirketorget foreslår vi en barnehage. Barnehagen bidrar til aktivitet og liv ved torget. Vi ønsker at barnehagens arealer skal kunne brukes av besøkende utenfor barnehagens åpningstid. Det er derfor vesentlig at utformingen av uteområdet og inngjerdingen innviterer til bruk. For eksempel kan det utformes skyveporter til barnehagen, som står åpne utenfor åpningstid. Både barnehagen og torget skal være et flerbruksområde med overlappende funksjoner.

5

6

7
Ulike vinteraktiviteter på Kirketorget.

Kongsberg har i dag allerede en del etablerte attraksjoner, som feks skisenteret, bergverksmuseet, gruvene og jazzfestivalen. Men det er fortsatt mye potensiale til gode, og skisenteret er et godt eksempel. I dag er aktivitetene som skjer her nokså adskilt fra byen, og veien mellom disse er unødvendig lang. Skisenteret har et omtrentlig besøkstall på 150 000 årlig. Ved å skape en kobling til Vestsida via en gondol fra Kirketorget blir det på få minutter mulig å trekke disse besøkende til
den urbane landsbyen på Vestsida.

Et viktig tiltak for å unngå trusselen om vinterdød i gatene på Vestsida, vil være promoteringen av Vestsida som en vinterlandsby. Dette vil kunne legge grunnlag for næringer som feks afterski, skilodge og julemarked. Det er per i dag nok av gater og tomme lokaler som kan brukes til etablering av disse aktivitene. Slik kan Kongsberg opparbeide seg en identitet som gir assosiasjoner til stemningen i internasjonale skibyer, men med en urban tvist.

Gondolen vil også kunne brukes i sommersesongen og gi lett tilgang turområder eller til terrengsykling i bakkene. Slik skapes en helårs nøkkelaktivitet på Kirketorget, som i dag fremstår nokså tomt. Plasseringen av gondolen bør anlegges slik at den ikke griper inn i torgets form, da dette har en viktig verdi som historisk plass og åpent rom i byen. Fremfor dagens parkering kan det legges til rette for en dynamisk plass for vekslende aktiviteter som feks skøytebane på vinteren og konserter på sommeren.

8

9

Aktiviteter / attraksjoner

 • Gondol
 • Hotell / Skilodge
 • Skøytebane
 • Julemarked / Matmarked
 • Afterski
 • Festivaler

Markedsføring / identitet

 • Vinterlandsby
 • Historien
 • Kunst / Verksted / Lokal produksjon
 • Eksisterende severdigheter – kirken og bergverksmuseet
 • Pop Up-events som feks. gatefestivaler

 

Branding
Et eksempel på branding.

Nytorget

10

Nytorget virker i dag noe inaktivt og uattraktivt. Byggene som ligger der er slitne og for lave til å gjenspeile plassen. Benker er plassert uten ryggskjerming. Trær i hvert hjørne fungerer lukkende fremfor åpnende. Det finnes sterke næringer som dagligvare og vinmonopol, uten at disse nødvendigvis gir torget noe. Noe markedsvirksomhet finnes.

Hva kan Nytorget være?

 • En markedsplass
 • En møteplass og et oppholdsrom
 • En kobling mellom Krona og Vestsida
 • En formidler av historien

Hvilke grep kan forme Nytorget?

 • Lett tilgang og god plass for torghandlere
 • Bedre sitteplasser
 • Endring i treplassering
 • Areal til uteservering

11

12
Nytorget sett fra nord, i Christian IV gate

Nytorget ligger i hjertet av Vestsida og har et stort potensial til å bli et torg myldrende av mennesker.

14
Plass i Tyskland – Trær og bygg skaper avgrensning.
15
Matmarked i New York.

Vi vil heller foreslå et nytt bygg som vil gi stedet kvalitet. For å aktivisere plassen må det være ting som skjer her, for eksempel funksjoner som restauranter med uteservering eller kafeer. For barn og lek er det også mulighet for tilrettelegge for naturlige elementer, som rennende vann, eller andre spennende aktiviteter.

Forslag 1

Terrengforskjellen på plassen er løst med en trapp som lager et platå for uteservering. Trerekken langs veien gir rommet avgrensning og vil skjerme mot biltrafikken. Utfordringen her er at det vil bli mindre plass til større arrangementer.

16

Forslag 2

Her er passasjen under bygget viktig. Bygget vil være delvis løftet opp og skaper en passasje. Bak et nyoppført bygg vil det komme et nytt busstopp. Dette vil  skape en strøm av mennesker gjennom plassen. Trerekkene langs sidegatene skaper en retning slik at det blir naturlig å gå mot Kirkegata og Krona. Denne løsningen gir plass til arrangementer.

17

Forslag 3

Torget er her forandret til en trepark, og bevegelsen skjer mellom trerekkene. Det er fortsatt plass til uteservering langs gatene, noe som gir liv til gaten. Her er også vannrenner satt inn for å illustrere muligheten for den type element. Her er det mindre plass til større arrangementer.

18

19

20
Flerbruk på Nytorget med for eksempel vannlek eller marked.
21
Gjennomgang fra Myntgata til Nytorget.

 

13
Prinsippsnitt

 


22

23
Stemning fra Apotekergata og Nytorget, vinter og sommer.

Vi har laget et nytt torg med tilhørende ny bygning. Det nye bygget skal være et blikkfang som kommuniserer med det tilhørende Nytorget. Av funksjoner har vi tenkt at det skal være restaurant, kafé og kiosk i 1. og noe av 2. etasje. I resten av 2. etasje og i 3. etasje ønsker vi at det skal være kontorlokaler. Det skal være mulighet for flyttbare kafébord og stoler på torget.

Bygget vil ha en passasje fra Myntgata til torget. Ved Myntgata har vi plassert en bussholdeplass, som vil være hovedbussholdeplassen på Vestsida. Passasjen vil skape bevegelse og sammenheng mellom bussholdeplassen og torget.

For å fullføre kvartalet har vi valgt å plassere to trerekker på nord- og østsiden av torget. Disse trerekkene vil gi et grønt innslag for skygge og rekreasjon. Det er også plassert trær ved bussholdeplassen. Siden bygget er plassert lengre inn i gata enn sidebyggene, så åpnet det for mulighet til en allérekke her uten at trærne stenger for sikt i gata.

Vi har plassert vannelementer for lek i en sirkel midt på torget. Vannelementene kan slås av når det er matfestivaler eller torghandel, samt vinterstid. Vannet kan eventuelt lyssettes om kvelden. Vann er tiltrekkende på barn, og vil være med å gi liv til torget. Det vil også gi en positiv auditiv og visuell opplevelse.

24
Nytorget med nytt bygg og ny utforming.
25
Snitt gjennom Nytorget med tilhørende gater. Ved Chr. IV. des gate er det enveiskjørt, men med lomme for varelevering. Ved Nytorget er det en passasje gjennom nytt bygg. Ved Myntgata finnes bussholdeplass samt to kjørefiler.

Kronetorget26

27

28


Gruppe 2: Tine Karlsvik, Lars Eirik Møgster Larsen, Ingeborg Skålnes og Kjetil Olai Torgrimsby
Gruppe 3: Kristine Holte, Pavel Sagen, Kristian Olsen Årseth og Hanna Tryggestad
Gruppe 6: Anna Stroganova, Benjamin Norouzi, Elise Voll Mathiassen, Guro Nystuen Brattland og Kine-Marita Moi
Print