DIVE-analyse Hasbergtjern­dalen

Som en del av grunnlagsarbeidet for plan for Hasbergtjerndalen har Kongsberg kommune bestilt en kulturhistorisk stedsanalyse – en DIVE-analyse – av området.

Deler av analysearbeidet ble presentert sammen med en mulighetsstudie i utstillingen «Våre gater og plasser» i Krona i Kongsberg i perioden oktober-desember 2015. Se det som ble presentert her. Les om utstillingen her.

For å se DIVE-analysen, trykk på forsiden:

kongsberg - DIVE - forsideLes mer om utviklingen i Hasbergtjerndalen her.


Utarbeidet av COWI og alt.arkitekter for Kongsberg kommune.
Print