Mulighets­studie Hasbergtjern­dalen

I forbindelse med omlegging av E134 i Kongsberg arbeides det med plan for etterbruk i Hasbergtjerndalen. Som en del av analysegrunnlaget har Kongsberg kommune bestilt en mulighetsstudie av området.

Mulighetsstudien bygger videre på en kulturhistorisk analyse – DIVE-analyse – av Hasbergtjerndalen. Deler av mulighetsstudien ble presentert sammen med DIVE-analysen i utstillingen «Våre gater og plasser» i Krona i Kongsberg i perioden oktober-desember 2015. Se det som ble presentert her. Les om utstillingen her.

For å se mulighetsstudien, trykk på forsiden:

kongsberg - mulighetsstudie - forside

Les mer om utviklingen i Hasbergtjerndalen her.


Utarbeidet av COWI og alt.arkitekter for Kongsberg kommune.
Print