Mulighets­studie og formings­veileder for Kristiansund

I forbindelse med utviklingen av sentrumsplanen i Kristiansund har kommunen fått Asplan Viak til å utarbeide en mulighetsstudie og formingsveileder for hus og plasser. Disse dokumentene skal følge sentrumsplanen som vedlegg og faglig underlag.

Illustrasjonen over er tatt fra formingsveilederen, og viser Konsul Johnsens gate (kilde: http://www.gjenreisingsbyer.no).

For å se mulighetsstudien, trykk på forsiden:

Kristiansund - mulighetsstudie - forside

For å se formingsveilederen, trykk på forsiden:

kristiansund - formingsveileder - forside

Les mer om Kristiansund sitt arbeid med sentrumsplan her.


Utarbeidet av Asplan Viak Bergen as for Kristiansund kommune.
Print