Prosjekt gult

Denne oppgaven er en prosjekteringsoppgave som gir løsningsforslag for utviklingen av torget der målet er å skape en samlingsplass med mer aktivitet som kan være grunnlaget for videre utvikling av Kirkenes.

Tekst og bilder: Gruppe 5. Se navn nederst.

For å lese oppgaven, trykk på forsiden:

kirkenes - gruppe 5 - forside

kirkenes - gruppe 5 - oppsummering


Gruppe 5: Aurora Rønning Johansen, Kjersti Njaa, Anna Norman Røine, Hege Vorkinn Sletten og Maria Hougaard Storaker
Print