Kaibakken

I Kristiansund sentrum knyttes to viktige torg sammen av en paradegate: Kaibakken. Fra 18. august til 8. oktober 2016 var to av fire kjørefelt i Kaibakken – også kjent som riksveg 70 – reservert for myke trafikanter.

Bakgrunnen for dette var et ønske fra kommunen om å teste ulike tiltak for å øke bylivet i sentrum.

Som en del av tiltaket ble veien enveiskjørt og deler av trafikken ble omdirigert. Den nordlige delen av gaten ble gjort om til areal for gange og opphold.

Erfaringer fra det midlertidige tiltaket tas med videre i arbeidet med sentrumsutvikling i Kristiansund.

For å lese om hvordan det gikk, klikk deg inn på rapportens forside:

kristiansund-rapport-midlertidig-tiltak-kaibakken-forside


Utarbeidet av byplansjef Odd Arild Bugge, Kristiansund kommune
Print