Våre gater og plasser samarbeider per dags dato med Kirkenes, Kongsberg og Kristiansund, som hver på sin måte jobber med møtet mellom riksvei/fylkesvei og eldre bymiljøer.

Våre gater og plasser har bidratt inn i byutviklingsprosessene gjennom rådgivning, mulighetsstudier, kobling til et samarbeid med studenter innen planlegging og landskapsarkitektur NMBU, utstillinger, konferanser, arrangering av planverksteder, med mer.

For mer informasjon om bysamarbeidene: Kirkenes, Kristiansund, Kongsberg.