I oktober 2013 ble det arrangert en «Våre gater og plasser»- konferanse i Kirkenes med deltagelse fra de to andre pilotbyene samt representanter fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Våren 2016 hadde landskapsarkitektstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Kirkenes som case for sine prosjektoppgaver for kurset «Planlegging og utforming av gater og byrom».

I november 2016 arrangerte Sør-Varanger kommune i samarbeid med Våre gater og plasser et verksted som ledd i arbeidet med byplan for Kirkenes. I den forbindelse ble også vinneren av instagramkonkurransen #mittkirkenes kåret.

Se mer om Kirkenes her.