Våren 2015 hadde landskapsarkitektstudentene fra NMBU Kongsberg som prosjektområde. Det ble arrangert workshop og seminar med lokal og regional deltagelse, samt med tilreisende fra blant annet Kirkenes og Kristiansund. Parallelt med dette leverte COWI og alt.arkitekter en DIVE-analyse og mulighetsstudie for Vestsida med fokus på Hasbergtjerndalen til Kongsberg kommune.

Høsten 2015 arrangerte Våre gater og plasser en konferanse med deltagere fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og det ble åpnet en utstilling med studentarbeidene og konsulentarbeidene til kommunen som sto ut året. I samarbeid med Laagendalsposten ble det også her invitert til fotokonkurranse på Instagram, denne gang med emneknagg «kongsbergimitthjerte».

Se mer om Kongsberg her.