Våren 2014 jobbet studentene fra NMBU med Kristiansund som case, og forslagene deres ble presentert i en utstilling som ble åpnet på «Våre gater og plasser»-konferansen i Kristiansund i oktober 2014. Samtidig ble utstillingen #mittkristiansund åpnet i Folkets hus, og det ble også invitert til fotokonkurranse på Instagram med emneknagg «mittkristiansund».

Våren 2016 arrangerte kommunen i samarbeid med fylkeskommunen, Statens Vegvesen region midt og Våre gater og plasser et planverksted med en bredt sammensatt deltakergruppe, hvor fokus var å jobbe med byrommene Kaibakken, Carolines plass, Kongens plass og Rådhusplassen.

Høsten 2016 testet Kristiansund kommune mulighetene for å tilpasse deler av riksveg 70 til myke trafikanter i et midlertidig tiltak i Kaibakken.

Se mer om Kristiansund her.