Kaibakken

I Kristiansund sentrum knyttes to viktige torg sammen av en paradegate: Kaibakken. Fra 18. august til 8. oktober 2016 var to av fire kjørefelt i Kaibakken – også kjent som riksveg 70 – reservert for myke trafikanter. Kaibakken

Havneløftet

Gruppa vår har tatt utgangspunkt i eit scenario der Hurtigruten vert flytta tilbake til sentrum, og at me i den forbindelsen vil oppgradere havna og skape gode forbindelsar mellom sentrum og sjøkanten. Dette vil me gjere ved å gi havna eit skikkeleg løft.

Havneløftet