Havneløftet

Gruppa vår har tatt utgangspunkt i eit scenario der Hurtigruten vert flytta tilbake til sentrum, og at me i den forbindelsen vil oppgradere havna og skape gode forbindelsar mellom sentrum og sjøkanten. Dette vil me gjere ved å gi havna eit skikkeleg løft.

Havneløftet