Bybilder

Riksantikvaren har bygd opp en stor fotosamling der kulturminner står i sentrum. Et stort utvalg av disse bildene er nå digitalisert og gjort tilgjengelige i fotoarkivet Kulturminnebilder. Her er det en egen avdeling for bybilder, hvor man kan se utdrag fra Norges byer gjennom de siste 100 år.

Trykk på bildet for å komme til arkivet:

Torgallmenning Torgalmenningen Torvalmenningen
Torgallmenningen i Bergen. Bilde fra Riksantikvarens arkiv Kulturminnebilder. Riksantikvaren.

Les mer om Riksantikvarens bildearkiv her.